Obchodní podmínky


Provozovatel internetového obchodu

 

Stock Worx s r.o.

Sídlo : Chotěšovská 680, 190 00 Praha 9

IČ:      29136920

DIČ:   CZ29136920 neplátce DPH

Tel.: 606 706 002

E-mail: support@stockworx.cz

 

 

1. O registraci.

Prohlašujeme, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě „Stock Worx s r.o.“ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.  Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 

2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva.

Objednávka kupujícího je kupní smlouvou Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

Prodávající je také oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případě, kdy na kupujícího byl vyhlášen insolvenční návrh, návrh na výkon exekučního usnesení, podnik kupujícího vstoupil do likvidace či kupující sám na sebe podal návrh na prohlášení konkursu, stejně tak jako v jiných případech, kdy má prodávající oprávněné pochybnosti o solventnosti kupujícího.

 

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě či na skladě dodavatele budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

3. Storno objednávky.

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin následujícího dne po objednání, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

4. Druhy dopravy sjednanými přepravci.

 Zboží je doručováno Českou poštou.  Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná do 3 dnů od doručení za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání.  Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce (České pošty) a to nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. O odeslání je zákazník informován e-mailem. Lhůta doručení záleží na zvoleném způsobu doručení. V případě volby „ Balík do ruky“ Česká pošta garantuje doručení následující pracovní den. V případě volby „ Doporučený dopis“ je doručovací doba až 5 dnů.

 

5.  Právo z vadného plnění

V zásilce vždy najdete daňový doklad. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady,která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Daňový doklad slouží také jako záruční list, obsahuje výrobní číslo daného artiklu. Záruka nebude uznána na položku se zničeným, strženým, nečitelným či jiným způsobem poškozeným výrobním číslem.

 

6. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy,  pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) v souladu s § 1818,1820 nového občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.  Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty na e-mailovou adresu support@stockworx.cz anebo podáno na poštu.  Spotřebitel, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vrátit zboží včetně veškerého příslušenství a obsahu původního balení a to  ve lhůtě 14 dnů od převzetí zásilky  odeslat na adresu sídla firmy. Není-li zakoupené zboží odesláno  odesílateli této lhůtě , pak má prodávající za to, že kupující svůj návrh na odstoupení od kupní smlouvy stáhl a rozhodl se zakoupený předmět ponechat na základě dříve uzavřené kupní smlouvy. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. . Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel  náklady na vrácení zboží .Společnost Stock Worx, s r.o.má právo požadovat potvrzení opravného daňového dokladu ( tj dobropisu za vrácené zboží).Finanční prostředky budou odeslány na účet spotřebitele po potvrzení dobropisu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 

 

7. Doručení a dodací podmínky.

Zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají. Průběh doručování lze sledovat na stránkách České pošty.

 

8. Způsoby úhrady.

Způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.

 Platba předem – při výběru této možnosti obdržíte zálohovou fakturu se všemi údaji k platbě. Daňový doklad bude vystaven po obdržení platby, originál bude vložen do zásilky. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.

Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. Daňový doklad bude uložen v zásilce.

 

9. Reklamace.

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

 Je-li kupujícím spotřebitel, na nějž se vztahují právní ustanovení zákona č. 378/2015 a předmět jeho objednávky neslouží pro další obchodní či podnikatelské účely ve smyslu dalších právních ustanovení, pak má tento spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení obchodních podmínek. Váš „Stock Worx s r.o.“

Obchodní podmínky jsou platné od 1.ledna 2017 do odvolání

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Rozumím